Op weg naar een succesvolle app; ontwikkel eerst een mvp en/of een mmp

Door Kasper Veenvliet
4 augustus 2020

Je hebt een geweldig idee voor een mobiele app of een webapplicatie! Doordat je zo enthousiast bent maak je alvast een hele lange wensenlijst met alle functionaliteiten die de software moet bevatten. HO STOP; om een goed eindresultaat te krijgen is het belangrijk dat je eerst een sterke basis creëert waarna je deze doorontwikkelt.

Verschil tussen een MVP en een MMP

Een minimum viable product, ofwel een MVP, is een product met net genoeg functionaliteiten, zodat de allereerste gebruikers op basis van dit prototype feedback kunnen geven. Met deze feedback kan dan verder gebouwd worden. Bij een MVP is het nog niet belangrijk dat alle functionaliteiten van het uiteindelijke product al werken. Het belangrijkste is dat de feedback groep een goed oordeel moet kunnen vormen over de software. Een MVP is er dus om je ideeën te toetsen en aan te scherpen.

Bij een minimal marketable product, ofwel een MMP, gaat het om een eerste ‘echte’ versie van je uiteindelijke product. Het uitgeven van een eerste ‘echte’ versie is bedoeld om te kijken hoe de app ontvangen wordt bij je doelgroep. Of er nog zaken zijn die niet optimaal werken en niet geheel onbelangrijk of je doelgroep de meerwaarde ziet van je product. Het uitbrengen van een eerste versie, met de basis functionaliteiten, is om zo snel mogelijk te achterhalen hoe de markt op je product reageert. Na het introduceren van de MMP zal blijken of het product met enthousiasme wordt ontvangen, dit geeft vertrouwen voor de vervolgstappen. Mocht het product minder goed ontvangen worden, dan geeft je dat de mogelijkheid en kans om je product aan te passen of ervoor kiezen om een totaal ander product te gaan ontwikkelen of in het ergste geval zelfs te stoppen met het ontwikkelen van je idee. Met een MMP kan je dus voorkomen dat er uiteindelijk veel tijd en geld geïnvesteerd wordt in je product, waarvan de kans op succes, op basis van je huidige idee, erg klein is.

4 Voordelen van het uitbrengen van een MMP

1) Gespreid investeren; Hoe meer functionaliteiten worden toegevoegd aan een eerste ‘echte’ versie, hoe hoger de investering die nodig is. Door middel van het uitbrengen van een MMP kan je gespreid investeren. Als je product op markt gebracht is, kan je door de feedback van je doelgroep, kiezen op welke wijze je verder wilt investeren.

2)Snel op de markt brengen van een product; Door het snel op de markt brengen van je product, kan er eerder geld mee verdiend worden. Een korte time-to-market is dus erg belangrijk! Bij startups is het vaak zo dat een (web)applicatie de kernactiviteit van een onderneming vormt. Wanneer dit het geval is is het erg belangrijk dat er snel geld binnenkomt. Daarnaast kan je door feedback te ontvangen van je doelgroep je software na elke ontwikkel stap verbeteren. Bij elke volgende versie wordt het concept en de werking van je product steeds verder aangescherpt. Elke nieuwe versie voldoet dan steeds meer aan de behoeften van de gebruikers. Op deze manier van ontwikkelen creëer je een steeds groter draagvlak van je product onder de gebruikers, wat de uiteindelijke kans op succes vergroot.

3)Investeerders; Als je voor je eindproduct nog op zoek bent naar een investeerder dan kan het interessant zijn om eerst een MMP te ontwikkelen. Met het MMP heb je dan een tastbaar product wat je aan mogelijke investeerders kan laten zien. Investeerders krijgen dan een beter beeld van je uiteindelijke idee.

4) Verkort je time-to-market tijd; Door een eerste simpele MMP te ontwikkelen verkort je de time-to-market tijd. In een vroeg stadium in je ontwikkelproces kan je dan al feedback ontvangen van de gebruikers. Bij elke volgende versie kan je de software aanscherpen en daardoor de kans op succes vergroten.

Waarom is het zo belangrijk om een MVP en een MMP uit te brengen?

Wanneer wij een webapplicatie of mobiele app ontwikkelen dan krijgen wij vaak een hele wensenlijst met alle functies die de software moet bevatten. Als onze ontwikkelaars alle functies direct zouden implementeren in een eerste versie, dan is het meestal zo dat het (te) lang duurt voordat de software in gebruik genomen kan worden. Je concurrenten zitten in de tussentijd ook niet stil, er zijn nieuwe marktontwikkelingen, de wensen van je doelgroep kunnen veranderen en er zijn nog heel veel andere factoren die het succes van je product negatief kunnen beïnvloeden.

Het uitbrengen van een of meerdere MVP’s en een MMP is ook belangrijk om feedback te mogen ontvangen van je eindgebruikers. Als je alle functionaliteiten meteen toevoegt aan een eerste versie dan mis je de kans om feedback te krijgen van je eindgebruikers. Met deze feedback kan je de software dan stapje voor stapje optimaliseren.

We zien vaak dat er software wordt geïntroduceerd waar veel geld in is geïnvesteerd, maar dat er tijdens het bouwen geen feedback wordt gevraagd van de doelgroep. Uiteindelijk mislukken deze apps, omdat essentiële zaken in de ogen van je doelgroep ontbreken of niet werken zoals het zou moeten. Als er eerst een MVP en een MMP was uitgegeven, dan zou dit naar voren zijn gekomen. Als je een app op de markt brengt die niet aansluit bij de wensen van de doelgroep, dan zal dit een flop worden of tot ergernissen leiden, wat uiteindelijk resulteert in negatief bedrijfsimago en weggegooid geld.

Wij adviseren onze klanten om eerst één of meerdere mvp’s (minimum viable product) en een mmp (minimal marketable product) te lanceren onder een groep pilot gebruikers. Op basis van de feedback kan dan verder gebouwd worden.

Wil jij bezig gaan met het ontwikkelen van jouw idee? Of wil je meer informatie over de kosten van het ontwikkelen van jouw idee?

Neem dan contact met ons op!

info@softwarevoorjou.nl

© softwarevoorjou.nl

ook wij gebruiken cookies:

  • om onze website goed te laten werken
  • voor marketingdoeleinden.

Meer informatie over de cookies kan je vinden in ons privacyverklaring

nee, liever niet

Software voor jou.nl